Na úvod programu probereme odkud vlastně nápad na Hunger Games k autorce přišel. Po krátké diskuzi na téma média a pravdivost informací v nich, což je téma, které s knihou úzce souvisí, se účastníci rozdělí do tří skupinek a je čas na připravené úkoly – maskování (barvy na obličej, děti mají za úkol co nejvíce splynout s okolím), střelba z luku (v případě vhodných prostor-stačí i malý dvoreček nebo rozlehlá chodba) a poznávání jedlých a jedovatých bylin.Na prostudování jednoho stanoviště má každá skupinka 5-10 min. Nakonec obcházíme stanoviště společně a děti soutěží o titul „nejnebezpečnější skupina“. Program je uzavřen rozdáváním cen.

Tento program je vhodný pro děti starší 10 let.

k programu: prostor, kde si mohou všechny děti sednout, dva stoly, místo na střelbu z luku

Není pro nás problém připravit program delší, nebo zpracovat vaše vlastní téma!
Cena: 3000 Kč/2 programy + cestovné
Jedeme z Pardubic.

Objednejte si program ihned:

Vaše organizace (knihovna, škola) (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Datum konání (vyžadováno)

Počet dětí

Věk dětí

Program
 Harry Potter Hunger Games Hobit vlastní program

Vaše poznámka